top of page
Regnbed Nedre Foss Park.JPG

Om Regnbed.no

Regnbed.no er en nettside for informasjon og inspirasjon om regnbed. 

Et regnbed er et blomsterbed som er designet for å håndtere regnvann. Regnvann som renner av terreng skaper store utfordringen for kommunale avløpsledninger. Ved etablering av regnbed vil regnvann infiltreres i grunnen og flomavrenning forsinkes, og dermed avlaste avløpsledninger. 

Kontakt 

bottom of page