top of page

Velkommen til regnbed.no. Regnbed er et tiltak for å forhindre urban flom som er veldig i vinden for tiden. I Norge er vi nybegynnere når det kommer til regnbed i Norge. Som fagpersoner ser vi veldig ofte at regnbed blir bygget feil og fungerer ikke som den er tenkt til å fungere. Kompetansen og kunnskapen i Norge når det kommer til regnbed er mangelfull. Regnbed.no er et tiltak for å øke synligheten, kunnskapen og erfaringen på regnbed i Norge.

På denne siden presenteres forskjellige regnbed i Oslo. De bedømmes etter 5 kriterier. 

- Innløp

- Estetikk

- Fordrøyningsevne

- Infiltrasjon

- Plassering

bottom of page