top of page

Disen vendesløyfe 

Sporveien

Innløp         Estetikk            Fordrøyningsevne          Infiltrasjon            Plassering

Innløp

Dette regnbedet ble laget i forbindelse med oppgradering av trikkesporet mellom Storo og Disen trikkestopp. 

Regnbedet håndterer vann fra trikkesporet og fra gaten.

Estetikk

Dette regnbedet ble laget i forbindelse med oppgradering av trikkesporet mellom Storo og Disen trikkestopp. 

Regnbedet håndterer vann fra trikkesporet og fra gaten.

Fordrøyning

Dette regnbedet ble laget i forbindelse med oppgradering av trikkesporet mellom Storo og Disen trikkestopp. 

Regnbedet håndterer vann fra trikkesporet og fra gaten.

Infiltrasjon

Dette regnbedet ble laget i forbindelse med oppgradering av trikkesporet mellom Storo og Disen trikkestopp. 

Regnbedet håndterer vann fra trikkesporet og fra gaten.

Plassering

Dette regnbedet ble laget i forbindelse med oppgradering av trikkesporet mellom Storo og Disen trikkestopp. 

Regnbedet håndterer vann fra trikkesporet og fra gaten.

bottom of page